Zonnewijzer-windwijzer.nl Horoscoop Interpretatie

Horoscoop Interpretatie

Een horoscoop vervaardigen met behulp van een computerprogramma is een betrekkelijk eenvoudige zaak. Moeilijker wordt het wanneer er een uitleg wordt gevraagd, een z.g. horoscoop-duiding. Dan wordt men geconfronteerd met een grote hoeveelheid gegevens, waarvan men aanvankelijk niet weet hoe ze geïnterpreteerd dienen te worden.

In het algemeen kan gesteld worden dat de posities van de Zon, de Maan en de Ascendant in belangrijke mate het karakter bepalen. Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke neveninvloeden die afkomstig zijn uit de z.g. partner- en vriendenhuizen (de huizen 2, 7 en 11). De astrologie gaat er namelijk van uit dat ieder mens de wereld van de ander met zich meedraagt. In de psychologie gebruikt men het woord alter-ego, het andere ik, terwijl men in esoterische kringen ook wel het enigszins zweverige begrip Tweelingziel gebruikt. Vooral in horoscopen van mensen die een zwak karakter hebben kan de wereld van het andere ik zich sterk manifesteren. In feite zijn mensen in dat geval niet meer zichzelf, zoals dat ook het geval is met psychiatrische patiënten, maar het niet jezelf zijn wordt alleen dan als een ziekelijke afwijking beschouwd wanneer men niet in staat is op een aangepaste wijze te functioneren in een maatschappij.

Het eigen karakter, zoals gezegd wordt in belangrijke mate bepaald door de Zon, de Maan en de Ascendant. Dat betekent dat nooit alleen de Zonnestand van een persoon mag worden bekeken, wanneer we het karakter van iemand willen beschrijven. Het is onjuist om te stellen dat iemand een Stier of een Boogschutter is. Het gaat er om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de ander en om dat mogelijk te maken worden hieronder een aantal richtlijnen gegeven die bij het duiden van een horoscoop gebruikt kunnen worden:

Het uiterlijke gedrag, de manier waarop een mens zich gedraagt in grotere gezelschappen wordt in belangrijke mate bepaald door het teken dat de ascendant beheerst. Daarnaast moet gekeken worden naar planeten die zich in het eerste huis (het ascendant-huis) en het tiende huis bevinden. Het eigen wezen, de persoonlijkheid, die eigenschappen die als karakteristiek voor een bepaald mens worden gezien, worden bepaald door de tekens die de Zon en de Maan beheersen.

Het andere ik, het alter-ego, het gewenste of gedroomde ik, de aanvulling die men zoekt in anderen, wordt bepaald door de tekens die de huizen 2, 7 en 11 beheersen: de zogenaamde partner- en vriendenhuizen. Het tweede huis is het belangrijkste partnerhuis, en het teken dat zich op dat huis bevindt zal het eigen karakter in belangrijke mate beïnvloeden. Vaak beschouwen we dat teken als het ideale teken. Niet ons eigen ik, maar het ander ik word namelijk door veel mensen als het ideale ik gezien.

Omdat de Zon en de Maan de belangrijkste karakter-indicatoren zijn moet veel belang worden gehecht aan de aspecten die deze hemellichamen maken met andere planeten. Vooral de Zon-aspecten kunnen het eigen karakter opvallend bijkleuren. Zo zullen aspecten van de Zon met de agressieve planeten Mars en Pluto het karakter van een zachtaardige Vis krachtiger en vitaler maken. Plotselinge driftaanvallen, die niet bij het teken Vis horen, kunnen de omgeving tot verbazing brengen. Maar astrologisch klopt het allemaal, omdat iedereen, ook de meest zachtaardige mens reageert op agressieve impulsen die door zijn horoscoop worden aangegeven.